Εσωτερικά φίλτρα

From Avisynth wiki
Jump to: navigation, search

Τα διαθέσιμα (εσωτερικά) φίλτρα παρουσιάζονται παρακάτω οργανωμένα σε κατηγορίες. Συμπεριλαμβάνεται σύντομη περιγραφή, υποστηριζόμενοι χρωματικοί χώροι και τύποι δείγματος για τα φίλτρα ήχου. Υπάρχουν κάποιες συναρτήσεις που συνδυάζουν δύο ή περισσότερα κλιπ με διαφορετικούς τρόπους. Για κάθε συνάρτηση περιγράφεται ο τρόπος που υπολογίζεται το περιεχόμενο του βίντεο, ωστόσο εδώ θα βρείτε μία περίληψη των ιδιοτήτων που θα έχει το τελικό κλιπ.

Μπορείτε να δείτε έναν αλφαβητικό κατάλογο των εσωτερικών φίλτρων εδώ Κατηγορία:Internal filters. Σημειώστε ότι (έως σήμερα) δεν υπάρχει επίσημη διανομή του AviSynth v2.60.

Contents

Φίλτρα αρχείων πολυμέσων

Αυτά τα φίλτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάγνωση ή την εγγραφή αρχείων πολυμέσων. Συνήθως παράγουν πηγαία κλιπ για περαιτέρω επεξεργασία. Δείτε Φίλτρα αποσφαλμάτωσης για μη-βασιζόμενα σε αρχείο πηγαία φίλτρα.

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
AviSource / AviFileSource / OpenDMLSource Ανοίγει για ανάγνωση ένα αρχείο AVI. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
DirectShowSource Ανοίγει για ανάγνωση ένα αρχείο πολυμέσων χρησιμοποιώντας το DirectShow. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
ImageReader / ImageSource Αυτό το φίλτρο παράγει ένα βίντεο κλιπ διαβάζοντας μεμονωμένες εικόνες. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
ImageWriter Εγγράφει πλαίσια βίντεο ως εικόνες στο σκληρό σας δίσκο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Import Εισάγει ένα σενάριο AviSynth στο τρέχον σενάριο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
SegmentedAviSource / SegmentedDirectShowSource Αυτό το φίλτρο ανοίγει αυτόματα έως και 100 αρχεία AVI για κάθε όρισμα. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
WavSource Ανοίγει για ανάγνωση ένα αρχείο WAV ή τον ήχο ενός αρχείου AVI. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
SoundOut Το SoundOut είναι μία οδηγούμενη από γραφική διεπαφή χρήστη λειτουργική μονάδα εξαγωγής ήχου για το AviSynth (εξάγει ήχο σε μία ποικιλία κωδικοποιητών συμπίεσης). Όλα τα φορμά ήχου.

Φίλτρα χρωματικών μετατροπών και ρυθμίσεων

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξει ο χρωματικός χώρος (φορμά) του κλιπ ή να ρυθμιστούν τα χρώματά του.

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
ColorYUV Προσαρμόζει ανεξάρτητα τα χρώματα και την φωτεινότητα. YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
ConvertBackToYUY2 Μετατρέπει ένα RGB κλιπ πίσω σε YUY2. RGB24, RGB32
ConvertToRGB Μετατρέπει ένα κλιπ σε RGB32 εκτός εάν το κλιπ είναι RGB24. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
ConvertToRGB24 / ConvertToRGB32 / ConvertToYUY2 / ConvertToY8 / ConvertToYV411 / ConvertToYV12 / ConvertToYV16 / ConvertToYV24 Μετατρέπει ένα κλιπ σε RGB24 / RGB32 / YUY2 / Y8 / YV411 / YV12 / YV16 (επίπεδη έκδοση του YUY2) / YV24 (πλήρες YUV). RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
FixLuminance Διορθώνει την κάθετη μετατόπιση της φωτεινότητας. YUY2
GreyScale Μετατρέπει ένα κλιπ σε κλίμακα του γκρίζου. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Invert Αντιστρέφει τα επιλεγμένα κανάλια χρώματος ενός βίντεο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Levels Το φίλτρο Levels κλιμακώνει και ψαλιδίζει τα επίπεδα μαύρου και λευκού και ρυθμίζει το γάμμα. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Limiter Ένα φίλτρο για τον περιορισμό των επιπέδων μέσα στα όρια του διαστήματος CCIR-601. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
MergeARGB / MergeRGB Το φίλτρο αυτό κάνει δυνατή την επιλογή και συνδυασμό ενός καναλιού χρώματος από κάθε βίντεο κλιπ εισόδου. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
MergeChroma / MergeLuma Το φίλτρο αυτό κάνει δυνατή την συγχώνευση χρώματος/φωτεινότητας από ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλλο. Υπάρχει ένα προαιρετικό βάρος, ώστε να μπορεί να καθορίζεται μία ποσόστωση συμμετοχής κάθε κλιπ στο τελικό αποτέλεσμα. YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Merge Το φίλτρο αυτό κάνει δυνατή την ταυτόχρονη συγχώνευση χρώματος και φωτεινότητας από ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλλο. Υπάρχει ένα προαιρετικό βάρος, ώστε να μπορεί να καθορίζεται μία ποσόστωση συμμετοχής κάθε κλιπ στο τελικό αποτέλεσμα. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
RGBAdjust Ρυθμίζει κάθε κανάλι χρώματος ανεξάρτητα. RGB24, RGB32
ShowAlpha / ShowRed / ShowGreen / ShowBlue Εμφανίζει το επιλεγμένο κανάλι χρώματος ενός (A)RGB κλιπ. RGB24, RGB32
SwapUV Αντιμεταθέτει κανάλια χρώματος. YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24 ?
Tweak Ρυθμίζει χρωματική χροιά, κορεσμό, φωτεινότητα και αντίθεση. YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
UToY / VToY Αντιγράφει το χρωματικό επίπεδο U/V στο Y επίπεδο (η τελική εικόνα έχει τις μισές διαστάσεις) YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
UToY8 / VToY8 Συντόμευση για το UToY.ConvertToY8 / VToY.ConvertToY8. YUY2, YV411, YV12, YV16, YV24
YToUV Αντιγράφει τα κανάλια φωτεινότητας των δύο κλιπ εισόδου στα U και V (χρωματικά) κανάλια του κλιπ εξόδου. Η τελική εικόνα έχει τις διπλάσιες διαστάσεις και φωτεινότητα 50% γκρι. Χρησιμοποιείστε στη συνέχεια το φίλτρο MergeLuma, εάν θέλετε να προσθέσετε τιμές φωτεινότητας. YUY2, YV12 ?

Φίλτρα επικάλυψης και μασκαρίσματος

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικαλύψουν κλιπ με ή χωρίς μάσκες, καθώς και για τη δημιουργία μασκών.

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
ColorKeyMask Θέτει τιμή στο άλφα-κανάλι (όπως το φίλτρο Mask κάνει) αλλά τη δημιουργεί συγκρίνοντας το χρώμα. RGB32
Layer Επικαλύπτει δύο βίντεο. RGB32, YUY2
Mask Εφαρμόζει μία άλφα-μάσκα σε ένα κλιπ. RGB32
MaskHS Το φίλτρο αυτό επιστρέφει μία μάσκα (σε φορμά Y8, δηλαδή κλίμακα του γκρι) του κλιπ χρησιμοποιώντας ένα οριζόμενο διάστημα χρωματικής χροιάς και κορεσμού. YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Overlay Το φίλτρο Overlay τοποθετεί δύο κλιπ το ένα πάνω στο άλλο με μία προαιρετική μετατόπιση της επικαλύπτουσας εικόνας και με διαφορετικές μεθόδους επικάλυψης. Επιπλέον η (α)διαφάνεια μπορεί να ρυθμιστεί για το επικαλύπτον κλιπ. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
ResetMask Εφαρμόζει μία "πλήρως αδιαφανή" άλφα μάσκα σε ένα κλιπ. RGB32
Subtract Παράγει ένα κλιπ στο οποίο κάθε εικονοστοιχείο τίθεται σύμφωνα με τη διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων εικονοστοιχείων των δύο κλιπ εισόδου. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16 (?), YV24

Φίλτρα γεωμετρικών μετασχηματισμών

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή διαστάσεων των κλιπ, την επεξεργασία των περιθωρίων, ή την πραγματοποίηση άλλων μετασχηματισμών.

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
AddBorders Προσθέτει μαύρα περιθώρια γύρω από την εικόνα. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Crop Ξακρίζει περιττά εικονοστοιχεία από κάθε πλαίσιο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
CropBottom Ξακρίζει περιττά εικονοστοιχεία από το κάτω μέρος κάθε πλαισίου. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
FlipHorizontal / FlipVertical Αντικατοπτρίζει το βίντεο από αριστερά προς δεξιά/από επάνω προς κάτω. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Letterbox Το φίλτρο Letterbox απλά καθιστά μαύρες την επάνω και κάτω και προαιρετικά την αριστερή και δεξιά πλευρές του πλαισίου. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
HorizontalReduceBy2 / VerticalReduceBy2 / ReduceBy2 Ελαττώνει τις διαστάσεις κάθε πλαισίου κατά το μισό οριζοντίως, καθέτως ή και στις δύο κατευθύνσεις. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
BicubicResize / BilinearResize / BlackmanResize / GaussResize / LanczosResize / Lanczos4Resize / PointResize / Spline16Resize / Spline36Resize / Spline64Resize Τα φίλτρα αλλαγής διαστάσεων επανακλιμακώνουν το βίντεο εισόδου στην ζητούμενη νέα ανάλυση, χρησιμοποιώντας διάφορους αλγόριθμους δειγματοληψίας. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
TurnLeft / TurnRight / Turn180 Περιστρέφει το κλιπ 90 μοίρες αντίθετα από τη φορά του ρολογιού / 90 μοίρες προς τη φορά του ρολογιού. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24

Φίλτρα αποκατάστασης εικονοστοιχείων

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση της λεπτομέρειας (εικονοστοιχείων) μίας εικόνας (όπως π.χ. απομάκρυνση θορύβου ή όξυνσης) ενός κλιπ.

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
Blur / Sharpen Ένα απλό με 3x3-πυρήνα φίλτρο θόλωσης/όξυνσης. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
GeneralConvolution Γενική 3x3 ή 5x5 μήτρα συνέλιξης. RGB32
SpatialSoften / TemporalSoften Απομακρύνει θόρυβο από ένα βίντεο κλιπ αναμιγνύοντας χωρικά/χρονικά επιλεγμένα εικονοστοιχεία. YUY2 (SpatialSoften), Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
FixBrokenChromaUpsampling Ο ελεύθερα διατιθέμενος κωδικοποιητής Canopus DV Codec v1.00 κάνει δειγματοληψία των χρωματικών καναλιών με εσφαλμένο τρόπο (παρόλο που καινούριες μη-ελεύθερα διατιθέμενες εκδόσεις φαίνεται να το κάνουν σωστά). Το φίλτρο FixBrokenChromaUpsampling filter αντισταθμίζει αυτό το σφάλμα. YUY2

Φίλτρα σύνταξης γραμμής χρόνου

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάταξη πλαισίων στο χρόνο (κοπή, ένωση και λοιπές εργασίες σύνταξης κλιπ).

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
AlignedSplice / UnalignedSplice Ενώνει δύο ή περισσότερα βίντεο κλιπ το ένα μετά το άλλο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
AssumeFPS / AssumeScaledFPS / ChangeFPS / ConvertFPS Αλλάζει την ταχύτητα αναπαραγωγής πλαισίων με διαφορετικούς τρόπους. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
DeleteFrame Διαγράφει ένα μόνο πλαίσιο, το οποίο δίνεται ως όρισμα. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Dissolve Όπως το φίλτρο AlignedSplice, εκτός του ότι τα κλιπ συνδυάζονται με την οριζόμενη επικάλυψη. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
DuplicateFrame Επαναλαμβάνει ένα μόνο πλαίσιο, το οποίο δίνεται ως όρισμα. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
FadeIn0 / FadeIn / FadeIn2 / FadeOut0 / FadeOut / FadeOut2 / FadeIO0 / FadeIO / FadeIO2 Προκαλεί τη γραμμική ενίσχυση/απόσβεση της ροής βίντεο από/προς το μαύρο στην αρχή/τέλος του κλιπ. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
FreezeFrame Αντικαθιστά όλα τα πλαίσια ανάμεσα στα πλαίσια first-frame και last-frame με ένα επιλεγμένο πλαίσιο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Interleave Αναμιγνύει δύο ή περισσότερα κλιπ, πλαίσιο-προς-πλαίσιο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Loop Επαναλαμβάνει το τμήμα από το πλαίσιο start-frame στο πλαίσιο end-frame κατά τον οριζόμενο αριθμό. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Reverse Το φίλτρο αυτό κάνει ένα κλιπ να παίζει ανάποδα (από το τέλος προς την αρχή). RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
SelectEven / SelectOdd Παράγει μία ροή βίντεο με μόνο τα ζυγά/μονά αριθμημένα πλαίσια του κλιπ εισόδου. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
SelectEvery Επιλέγει πλαίσια με σταθερή περίοδο. Αποτελεί μία γενίκευση των φίλτρων SelectEven και SelectOdd. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
SelectRangeEvery Επιλέγει ένα διάστημα πλαισίων με σταθερή περίοδο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Trim Περικόπτει ένα βίντεο κλιπ, ώστε να περιέχει μόνο τα πλαίσια από first-frame έως και last-frame. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24

Φίλτρα πλεκτής σάρωσης

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και επεξεργασία υλικού βασισμένου στα πεδία (το οποίο είναι υλικό βασισμένο στα πλαίσια διαχωρισμένο σε πεδία). Το AviSynth είναι ικανό να χειρίζεται τόσο προοδευτικά σαρωμένο όσο και πλεκτά σαρωμένο υλικό. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι συχνά δεν γνωρίζει τι δέχεται από τα φίλτρα εισόδου. Αυτός είναι και ο λόγος για την ύπαρξη της σημαίας βασισμένο-σε-πεδία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχουμε να κάνουμε με πλεκτά σαρωμένο υλικό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βασισμένο στα πεδία βίντεο μπορούν να βρεθούν εδώ.

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
AssumeFrameBased / AssumeFieldBased Επιβάλλει την αναγνώριση του υλικού ως βασιζόμενο στα πλαίσια ή βασιζόμενο στα πεδία. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
AssumeBFF / AssumeTFF Επιβάλλει τη σειρά των πεδίων. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Bob Το φίλτρο Bob δέχεται ένα κλιπ και bob-αποπλέκει τη σάρωσή του. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
ComplementParity Μετατρέπει τα επάνω πεδία σε κάτω πεδία και αντίστροφα. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
DoubleWeave Το φίλτρο λειτουργεί όπως το φίλτρο Weave, εκτός του ότι παράγει το διπλό αριθμό πλαισίων συνδυάζοντας τόσο τα μονά όσο και τα ζυγά ζεύγη των πεδίων. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
PeculiarBlend Το φίλτρο αυτό αναμιγνύει κάθε πλαίσιο με το επόμενο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. YUY2
Pulldown Το φίλτρο αυτό απλά επιλέγει δύο από κάθε πέντε πλαίσια του πηγαίου βίντεο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
SeparateFields Δέχεται ένα βασιζόμενο σε πλαίσια κλιπ και διαχωρίζει κάθε πλαίσιο στα συστατικά του επάνω και κάτω πεδία. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
SwapFields Αντιμεταθέτει τα δύο πεδία σε ένα πλεκτά σαρωμένο πλαίσιο. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Weave Το φίλτρο Weave παίρνει ζυγά ζεύγη πεδίων από ένα διαχωρισμένο σε πεδία κλιπ εισόδου και τα συνδυάζει μαζί για να παράγει πλεκτά σαρωμένα πλαίσια. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24

Φίλτρα επεξεργασίας ήχου

Τα φίλτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία ήχου. Τα δείγματα ήχου ενός κλιπ θα μετατραπούν αυτόματα εάν κάποιο φίλτρο απαιτεί συγκεκριμένο τύπο δείγματος. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα φίλτρο δεν υποστηρίζει τον τύπο δείγματος εισόδου, θα μετατρέψει αυτομάτως τα δείγματα σε ένα τύπο τον οποίο υποστηρίζει. Οι τύποι δείγματος που υποστηρίζονται από κάθε φίλτρο προβάλλονται στη στήλη 'Τύπος δείγματος'. Μπορείτε να επιβάλλετε ένα συγκεκριμένο τύπο δείγματος χρησιμοποιώντας τα φίλτρα ConvertAudio.

Εάν ο τύπος δείγματος είναι float, τότε όταν το AviSynth θα πρέπει να εξάγει τα δεδομένα, θα μετατραπεί σε 16 bit, καθώς ο τύπος float δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγκυρα δεδομένα AVI.

Φίλτρο Περιγραφή Τύπος δείγματος
Amplify / AmplifydB Πολλαπλασιάζει τα δείγματα ήχου με τον οριζόμενο αριθμό. 16 bit, Float
AssumeSampleRate Ρυθμίζει την ταχύτητα αναπαραγωγής του ήχου. All
AudioDub / AudioDubEx Το φίλτρο AudioDub παίρνει τη ροή βίντεο από το πρώτο όρισμα και τη ροή ήχου από το δεύτερο όρισμα και τα συνδυάζει σε ένα βίντεο κλιπ. Το φίλτρο AudioDubEx είναι παρόμοιο, αλλά δεν σηματοδοτεί μία εξαίρεση εάν κάποιο από τα δύο κλιπ δεν έχει ροή βίντεο ή ήχου. All
ConvertAudioTo8bit / ConvertAudioTo16bit / ConvertAudioTo24bit / ConvertAudioTo32bit / ConvertAudioToFloat Μετατρέπει τα δείγματα ήχου σε 8/16/24/32/Float bits. All
ConvertToMono Συνενώνει όλα τα κανάλια ήχου. 16 bit, Float
DelayAudio Καθυστερεί τη ροή ήχου κατά second δευτερόλεπτα. All
EnsureVBRMP3Sync Διορθώνει αποσυγχρονισμένα MP3-AVI's, κατά την αναζήτηση ή την αποκοπή. All
GetChannel / GetLeftChannel / GetRightChannel Επιστρέφει ένα κανάλι ήχου από ένα κλιπ. All
KillAudio / KillVideo Απομακρύνει εντελώς τον ήχο ή το βίντεο από ένα κλιπ. All
MergeChannels Συνενώνει κανάλια δύο κλιπ ήχου. All
MixAudio Αναμιγνύει τον ήχο δύο κλιπ. 16 bit, Float
MonoToStereo Μετατρέπει δύο μονοφωνικά σήματα σε ένα στερεοφωνικό σήμα. 16 bit, Float
Normalize Ενισχύει ολόκληρη την κυματομορφή όσο το δυνατόν περισσότερο, χωρίς όμως να επέλθει ψαλίδισμα. 16 bit, Float
ResampleAudio Πραγματοποιεί μία υψηλής ποιότητας αλλαγή του ρυθμού δειγματοληψίας του ήχου. 16 bit
SuperEQ Ένας υψηλής ποιότητας ισοσταθμιστής ήχου 16 ζωνών. Float
SSRC Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μετατροπέας του ρυθμού δειγματοληψίας του ήχου. Float
TimeStretch Το φίλτρο αυτό μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα του ήχου χωρίς να αλλάξει το pitch, καθώς και να αλλάξει το pitch ενός ήχου χωρίς να τροποποιήσει τη διάρκειά του. Float

Φίλτρα υπό-συνθήκη και λοιπά μετα-φίλτρα

Τα μετα-φίλτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της εκτέλεσης άλλων φίλτρων. Το βασικό χαρακτηριστικό των υπό-συνθήκη φίλτρων είναι ότι 'τα σενάριά τους' αποτιμούνται (εκτελούνται) σε κάθε πλαίσιο αντί εφάπαξ για όλο το κλιπ. Το τελευταίο επιτρέπει την πραγματοποίηση πολύπλοκων επεξεργασιών βίντεο που θα ήταν αλλιώς δύσκολο ή και αδύνατο να πραγματοποιηθούν από ένα κανονικό σενάριο AviSynth.

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
ConditionalFilter / FrameEvaluate / ScriptClip Το φίλτρο ConditionalFilter επιστρέφει το κλιπ source1 εάν η υπό έλεγχο συνθήκη εκπληρώνεται, αλλιώς επιστρέφει το κλιπ source2. Τα φίλτρα ScriptClip/FrameEvaluate επιστρέφουν το κλιπ που παράγεται από την διερμήνευση του σεναρίου χρόνου εκτέλεσης σε κάθε πλαίσιο. YUY2 ?, YV12
ConditionalReader Το φίλτρο ConditionalReader επιτρέπει την εισαγωγή πληροφορίας από ένα αρχείο κειμένου, με διαφορετικές τιμές για κάθε πλαίσιο ή διάστημα πλαισίων. YUY2 ?, YV12
WriteFile / WriteFileIf / WriteFileStart / WriteFileEnd Τα φίλτρα αυτά υπολογίζουν το αποτέλεσμα εκφράσεων και το τυπώνουν σε ένα αρχείο κειμένου. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24 ?
Animate / ApplyRange Το φίλτρο Animate (ApplyRange) είναι ένα μετα-φίλτρο το οποίο επιστρέφει το παρεχόμενο ως όρισμα φίλτρο με συνεχώς μεταβαλλόμενες (τις ίδιες) παραμέτρους. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24 ?
TCPServer / TCPSource Το φίλτρο αυτό επιτρέπει την αποστολή κλιπ μέσω δικτύου. Μπορούν να συνδεθούν πολλοί πελάτες στην ίδια μηχανή. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24

Φίλτρα αποσφαλμάτωσης

Φίλτρο Περιγραφή Χρωματικό φορμά
BlankClip / Blackness Το φίλτρο αυτό παράγει ένα μονόχρωμο, χωρίς ήχο βίντεο κλιπ με καθορισμένο μήκος (σε πλαίσια). RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
ColorBars Το φίλτρο αυτό παράγει ένα βίντεο κλιπ που περιέχει SMPTE μπάρες χρώματος κλιμακούμενες σε οποιοδήποτε μέγεθος εικόνας. RGB32, YUY2, YV12
Compare Συγκρίνει δύο κλιπ και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις μεταξύ τους διαφορές. RGB24, RGB32, YUY2, YV12
Histogram Προσθέτει ένα ιστόγραμμα στο βίντεο κλιπ. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Info Εμφανίζει πληροφορίες για την εικόνα και τον ήχο ενός βίντεο κλιπ. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
MessageClip Παράγει ένα βίντεο κλιπ που περιέχει ένα μήνυμα κειμένου. RGB32
ShowFiveVersions Δέχεται πέντε βίντεο κλιπ και τα συνδυάζει σε μία παράπλευρη διάταξη από αριστερά προς δεξιά. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16 (?), YV24
ShowFrameNumber / ShowSMPTE / ShowTime Εμφανίζει κείμενο σε κάθε πλαίσιο υποδεικνύοντας τον αύξοντα αριθμό του όπως το θεωρεί το AviSynth. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
StackHorizontal / StackVertical Δέχεται δύο ή περισσότερα βίντεο κλιπ και τα εμφανίζει παράπλευρα σε αριστερά-προς-δεξιά/πάνω-προς-κάτω σειρά. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Subtitle Προσθέτει μία γραμμή anti-aliased κειμένου σε ένα διάστημα πλαισίων. RGB24, RGB32, YUY2, Y8, YV411, YV12, YV16, YV24
Tone Παράγει ήχο καθορισμένης συχνότητας. Float
Version Παράγει ένα βίντεο κλιπ με μία σύντομη δήλωση έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων. RGB24
Personal tools